Türk

Aus! Aktion Umsetzung. Sofort.
(Bitsin! Uygulama eylemi! Hemen şimdi!)

Bu otomatik olarak oluşturulmuş bir metindir. Bir insan versiyonu tarafından tercüme geçerli yakında takip edecek. Sabrınız için isteyin!
Kadın, birlikte dünyayı değiştirmek ve kendimizi!

100 yıldan beri kadınlar tarafından yapılan istekler ve eleştiriler belli ve açık. Sayısız kadın bunların yerine getirilmesini bekliyor. Endişeleri vardı: genel oy, iş yasaları, anne ve çocuk koruma, 8 saatlik işgünü, eşit işe eşit ücret, düşük gıda fiyatlarının, sosyal güvenlik tanıtımı, kürtaj cezasız kalması ve zaten ilk çıkan ufukta önlenmesi Dünya Savaşı. Benzer gösteriler Almanya, İsviçre, Danimarka ve ABD’de aynı yıl gerçekleşti.

Her türlü sınırları aşarak, şartsız bir şekilde bütün kadınları ve kadın organizasyonlarını bu gösteriye katılmaya davet ediyoruz. Bu gösteri feminist taleplerinin ve açılarının çeşidini ve önemini göstererek bir çok taleplerin hala yerine getirilmediğini göstermeyi amaçlıyor. Hedefimiz, bizi ayıranları arka plana bırakıp, mümkün olduğu kadar yüksek sayıda orda bulunmak ve farklılıkları ve çeşitliği inkar etmeden orada hep beraber var olmak.

Dünya Kadınlar Günü için girişim 1910 yılında Kopenhag’da İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı nezdinde bir uygulama vardı Clara Zetkin, geldi. Bu 8 bir kadın savaşçı geleneğin başlangıcı her yıl oldu Mart Dünya Kadınlar Günü ile kamu kadınların ilgilendiriyor.

100 yıl sonra bugün, bu sözde hakların uygulanmasını çok, bazıları zaten, yine meydan okurken diğerleri henüz itfa değil, pek çok yeni talep ve vizyonlar eklendi.

ortak bir itici güç olarak tutuşturmak istiyorum, split göze alamaz – tüm farklılıklara rağmen – Biz bunu biliyoruz. Bizim için Audre Lorde, bir Afrikalı-Amerikalı feminist, 1984 ne dedi: “. Ben özgür değilim, tek bir kadın olduğu sürece bana göre oldukça farklı bir zincir carries bile özgür değil”
bir kadın olmak hayatta dezavantajları yol olmayabilir. bir kadın olarak lord-egemen olarak dünya hakkında farklı fikirler var, yaşamak.

Biz bir dünyada yaşamak istiyorum
Kadınların, karar toplumun ve siyasetin tüm alanlarında tabii, ve
Kadın ve erkek, para ve güç aynı miktarda var
vücudumuz ve anne olarak rolümüzü Kadınlar değil azaltılmalıdır
Annelik bir yoksulluk tuzak değil
Kadınlar değersiz bağımlılığı ve zararlı çalışma koşulları içine girmek zorunda kalıyorlar ve böylece yoksul tutmaz
Kızlar ve kadınlar kendi tarihini biliyorum ve diğer kadınların başarıları kararı hakkında bilgimiz
tüm insanlar ve eğitime tam erişim hakkına sahip yaşıyoruz ve yapmak çalışma koşulları bu

Biz bir dünyada yaşamak istiyorum
Kadınların çalışma otomatik olarak neden değildir erkekler iş ve kadınların ücretsiz çalışma aynı değer
Tüm çocukların hissediyorum Kadınlar ve elde edilen gelir, çocuk yetiştirme, ev ve bakım işleri için eşit ölçüde erkekler için iyi bir bütün olarak sorumluluğu ve sorumlu toplum almak
tüm insanların güvenli bir varoluş hakkına sahip
işsizlik tehdit ve şantaj olarak kullanılamaz istihdam standartları gözlenir
tüm kurtarmak için entelektüel ve yaratıcı potansiyeli geliştirmek ve onların ilişkileri yaşamak için yeterli zamanımız var
Insan olmanın sadece veya işe tüketmek anlamına gelir

Biz bir dünyada yaşamak istiyorum
Kadın erkek şiddet korunur
Kadınların bedenlerinin reklam nesne olarak kullanılmaz
Kadınların maruz kaldığı güzellik ve moda endüstrisinin baskıları sürekli için değil
Biz istiyoruz kime ve birlikte yaşadığımız, tarafından mağdur olmadan istediğiniz kime aşık olabilir
biz doğum vermek isteyip istemediğinizi ve kaç çocuk olan kimse kendileri için karar hakkımız soru olacak

Biz bir dünyada yaşamak istiyorum
Eğitim, sanat ve kültür ırk, renk, yaş, coğrafi ve sosyal geçmişlerine bakmaksızın bütün insanlar için erişilebilir, temel insan ihtiyaçlarının olarak görülüyor
sanat eğitimi ve düzenlenebilir kritik alanında ataerkil kültürün tarihi ve yeniden yazılır
en azından çok kaynak geleneksel sanat verilir gibi çağdaş sanat, her düzeyde sanatçı ve kültür işçileri erişim sağlamak için

Biz bir dünyada yaşamak istiyorum
tüm kültürlerin üyeleri elbette yerini ırkçılık ve diğer kültürlerin devalüasyon almaz ve saygı olabilir
kadın = insan hakları birinde politikacıların etkinlik için gereksinimleri, bilgi ve saygı
ayrımcılık ve nefret söylemi ve alıkoyma, sürgünün sonraki siyasi pratik ve sürgün gelen insanlar korunmaktadır
bir zenginlik ve kimse gibi deneyimli farklı kökenden gelen insanların bir arada yaşama yasadışı yapılacaktır

Biz bir dünyada yaşamak istiyorum
Geçmişte diğer ülkelere silah, savaş ve baskınlar Üretimi
değil, her üç saniyede bir çocuk, çünkü yüzyıllardır Kuzey ülkeleri yağma ölür Güney olanlar
büyük çokuluslu şirketler ve finansal ekonominin kâr çıkarlarının hayatımızın belirleyici değildir
Hayatımızın ekonomik büyüme ve borsa fiyatlarının dalgalanmalar bir oyuncağı olduğunu değil
Uluslararası dayanışma yaşanır
her şeyi dikkatli ve idareli iklim değişikliği ve dünya kaynakları ile mücadele yapılıyor

Böylece dünya, biz yer almak için tüm kadınlar üzerinde cadde ve çağrı üzerine gitmek bizim için daha fazladır.
Birlikte, kadın hakları için bir sinyal edelim! Başka bir dünya mümkün! hazırlık platform Calling Dünya Kadınlar Günü 100 yıllık
www.20000frauen.at

Kadınlar, kendinizi duyurun! Kadınlar, katılım gösterin! Kadınlar, hareketlenin!
Diyoruzki: Bitsin! Uygulama eylemi! Hemen şimdi!

Plattform 20000Frauen

İngilizce ya da muhtemelen Almanca, senin üç en önemli şartı bir fotoğraf, adınızı ve e-posta adresinizi gönderin. İletişim: Kontakt

Çeviri: Seref Özkurt

International Women's Day