Polska

coming soon….

Aus! Aktion Umsetzung. Sofort.
(Stop! realizacji działania. Natychmiast.)

Wiele wniosków i uwag kobiet na 100 lat i więcej do stołu. Niezliczone są wymagania czeka na realizację. W dniu 19 Marzec 1911 były 20.000 kobiety (i mężczyźni) więcej praw kobiet na drodze. Teraz, tego dnia mija 100. czas – dobry powód, by wrócić na wielkiej demonstracji na rzecz praw kobiet Sobota 19 Marca 2011 r. połączenie Wiedeń ring!

Zapraszamy do rozmowy tej kobiety i organizacje kobiet we wszystkich granicach Austrii i jednym z czasu, do udziału w tej demonstracji. Dzięki demonstracji ze względu na różnorodność i znaczenie feministyczne podejścia i twierdzi, że nadal nie są realizowane, głos podano. Celem jest, aby podzielić się ostatnim i najbardziej widoczne liczne, nie negując różnic i różnorodności.

Kobiet sprawozdania, ty! Kobiety zaangażowane, łączcie się! Kobiety przeniesiony!
Mówimy: Stop! realizacji działania. Natychmiast.

Plattform 20000Frauen

Wyślij swoje trzy najważniejsze atuty, swoje imię i adres e-mail. Kontakt

International Women's Day