Pilipino

AUS! Aktion Umsetzung. Sofort.
(sangkapan kumampanya realisation agad pantay na pagpapatupad!)

di mabilang na pakarami hingin at puna ng signoras ay mula 100 taon at laling marami sa ang at isamesa. di mabilang na pakarami hingin maghintay dahil sa conversion. sa ang 19. sirain went signoras at laling marami karapatan ng mga kababaihan sa ang daan. ngayon tesis araw sa ang 100. markahan – isa mabuti iwan sa, uli sa a malaki pagpapakita at karapatan ng mga kababaihan sa ang sabado, 19. sirain. 2011 sa ang Wiener tugtugin tawag!

tayo manindahan at ito patawag signoras at women’s organization di buo mahigpit at mula sa puno lahat hanggahan maglakbay lumitaw isa at tesis pagpapakita lumahok. nina ang pagpapakita debit panigan ang pagkakaiba-iba at ang pag-angkat pambabae daan at hingin, ang patahimikin hindi ipinatupad ay a ipahayag bigyan maging. itutok ay ito, ang ihiwalay ipahiwatig sa kinalalagyan at gaya gaya maaari marami nakikita sa maging, wala pagkakaiba at pagkakaiba-iba sa salungatin.

signoras, balitaan ka! signoras, magpatala ka! signoras, pangyayari!
tayo sagas: sangkapan kumampanya realisation agad pantay na pagpapatupad!

Plattform 20000 Frauen

magpadala iyo 3 ang lalong nakararami pag-angkat hingin, iyo pangalanan at ikoreo – magsalita sa malutong o mikrobyo. makipag-alaam: Kontakt

International Women's Day