Naše Vizije

Aus! Aktion Umsetzung. Sofort.
(Stop! Akcija provedbe. Odmah.)

Pre 100 godina, 19. marta 1911 održane su prve demonstracije za prava žena. Oko 20.000 osoba, među njima najviše žena, marširale su tada Bečkim Ringom do Rathausa. Njihovi zahtevi su bili opšte pravo glasa za žene, zakoni o pravu na radnu zaštitu, zaštita majke i deteta, osam sati rada dnevno, ista plata za isti rad, smanjenje cena namirnica, uvođenje socijalnog osiguranja, nekažnjavanje prekida trudnoće i sprečavanje početka Prvog svetskog rata. Slične demonstracije održane su iste godine u Nemačkoj, Švajcarskoj, Danskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Inicijativa za održavanje Međunarodnog Dana Žena potekla je od Clare Zetkin, koja je iznela odgovarajući predlog na II. Međunarodnoj socijalističkoj konferenciji žena u Kopenhagenu održanoj 1910. godine. Bio je to početak jedne borbene tradicije žena, kojim se svake godine 8. marta, na Međunarodnom Danu Žena skreće pažnja javnosti na probleme žena.
Danas, posle 100 godina, mnoga tada tražena prava su sprovedena u život, neka su ponovo dovedena u pitanje, a druga uopšte nisu rešena, dok su se u međuvremenu pojavili novi zahtevi i vizije. Mi znamo da, pored mnogih razlika, ne smemo da se delimo, ako hoćemo zajednički da naš pokret ojačamo. Za nas važi, što je već Audre Lorde, jedna afroamericka feministkinja rekla: „Ja nisam slobodna, sve dok još i jedna jedina žena nema slobodu, bez obzira što, za razliku od mene, druge lance nosi.“

Žena biti ne sme značiti biti diskriminisan u životu. Živeti kao žena znači imati drugačije poglede na svet od onih vladajućih.

Mi hoćemo da zivimo u svetu u kojem:
 žene u svim područjima društva i politike isto odlučuju
 žene i muškarci podjednako poseduju novac i moć
 se uloga žene ne svodi samo na naša tela i ulogu majke
 materinstvo nije zamka siromaštva
 se žene ne drže u siromaštvu koje bi ih prisiljavalo na nedostojnu zavisnost, ili da na rad u zdravlju štetnim radnim uslovima
 devojke i žene poznaju svoju historiju kao i učinak drugih žena
 je svim ljudima omogućen slobodan pristup obrazovanju, i životnim i radnim uslovima koji to dozvoljavaju

Mi hoćemo da živimo u svetu u kojem:
 se ženski rad jednako vrednuje kao i muški, a neplaćeni rad nije automstski stvar žena
 žene i muškarci podjednako snose odgovornost za zaradu, vaspitavanje dece, kućni rad i negu i osećaju se podjednako odgovornim za dobro dece u celokupnom društvu
 svi ljudi imaju pravo na sigurnu egzistenciju
 pretnja nezaposlenosću se ne koristi kao mera pritiska i u kojem se okviri pravnih standarda za rad održavaju
 svako dovoljno vremena dobije za odmor, razvijanje intelektualnog potencijala i međusobnih odnosa
 čovek biti ne znači samo raditi ili trošiti

Mi hoćemo da živimo u svetu u kojem:
 su žene zaštićene od muškog nasilja
 žensko telo se ne koristi u reklamne svrhe
 žene nisu neprestano izložene diktatu lepote i modne industrije
 smemo da volimo i živimo s kim hoćemo, a da pritom ne budemo diskriminisane
 u kojem niko naše pravo na samostalnu odluku o tome da li i koliko dece rađamo ne dovodi u pitanje

Mi hoćemo da živimo u svetu u kojem:
 se obrazovanje, umetnost i kultura smatraju osnovnim ljudskima potrebama, pristupačnim svim ljudima nezavisno od pola, boje kože, starosti, geografskog i socijalnog porekla
 će se patrijarhalno shvatanje obrazovanja i umetnosti kritički preispitati i izmeniti
 će se savremenoj umetnosti omogućiti dovoljno sredstava kao i tradicionalnoj kako bi umetnicima i kulturnim radnicima bio omogućen pristup na svim nivoima

Mi hocćmo da živimo u svetu u kojem:
 se pripadnici svih kultura međusobno poštuju, a pritom ne dozvoli rasizam, antisemtizam i omalovažavanje drugih kultura
 se ženska=ljudska prava poštuju, a njihovo stručno poznavanje je uslov za bavljenje politikom
 su ljudi zaštićeni od diskriminacije i huškanja, kao i od političke prakse pritvaranja, isterivanja i proterivanja
 da zajednički život ljudi različitog porekla doživljavamo kao obogaćivanje a ne kao stavaljanje van zakona

Mi hoćemo da živimo u svetu u kojem:
 proizvodnja oružja, ratovi i napadi na druge zemlje prošlosti pripadaju
 ne svake tri sekunde jedno dete umire, jer bogate zemlje već vekovima pljackaju siromašne
 interesi profita velikih multinacionalnih koncerna i finansijskih institucija ne određuju naš život
 nas život nije lopta za igranje između rasta privrede i berzanskih kurseva
 će oživeti međunarodna solidarnost
 se sve čini da se sprecči promena klimatskih uslova kao i da se prema prirodnim zalihama odnosimo savesno i štedljivo

Da ovaj svet postane više kao naš svet, izađimo zajedno na ulice i pozovimo sve žene da nam se pridruže.
Borimo se zajedno za ženska prava!
Bolji svet je moguć!

Proglas pokreta za pripremu proslave 100 godina Međunarodnog Dana Žena

Žene se izvješća, ti! Žene su uključeni, ujedinite se! Žene se preselila!
Kažemo: Stani! Akcija provedbe. Odmah.

Plattform 20000Frauen

Pošaljite vaša tri najvažnija imovina, svoje ime i adresu e-pošte. Kontakt

International Women's Day